In 2019 start nieuwbouw voor de scholen in Ederveen

Samen voor elkaar

In de vergadering van 19 januari heeft de gemeenteraad van Ede besloten dat in 2019 wordt gestart met nieuwbouw voor de Calvijnschool en de Julianaschool in Ederveen. Hiermee komt aan een lang bestaande ongewenste situatie een oplossing!

Ook wordt met de uitslag van het onderzoek in de hand de situatie bij Het Streek aan de Bovenbuurtweg nader bekeken. We zijn benieuwd naar de uitkomst. In dezelfde periode is ook de toenmalige MTS gebouwd, deze is inmiddels gesloopt en daar vindt al nieuwbouw plaats!

De jeugd heeft de toekomst! De talenten van de jongeren moeten de ruimte krijgen om ontwikkeld te worden, en daarbij is goed onderwijs van groot belang. Een onderdeel daarvan is goede huisvesting!

Cora van Wijngaarden
Raadslid CDA Ede

Terug naar overzicht