Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030

Samen voor elkaar

Een land van toenemende polarisatie? Waar de hardste schreeuwer wint. Met steeds meer individualisme, egoïsme en ‘ikke ikke’. Met als gevolg een ongekende epidemie van eenzaamheid, depressies en burn-outs?

Of een land waar we de uitdagingen van deze tijd samen aangaan? Waar we samen de schouders er onder zetten. Zoals we dat altijd gedaan hebben. Niet tegenover elkaar, maar zij aan zij. Waar we rekening houden met elkaar. Met waarden en normen?

Zij aan zij
Vandaag presenteert het CDA het startdocument Zij aan zij. Het is de aanzet voor een nieuw CDA-toekomstperspectief. De schrijvers van het rapport: ‘We kijken kritisch en constructief naar waar wij op de lange termijn naar toe willen met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet. Ieder mens kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan iets dat groter is dan die persoon zelf. Onze horizon is 2030 en verder.’

Uitnodiging tot discussie
Met dit startdocument wordt iedereen uitgenodigd – CDA-lid of niet – mee te denken met de koers van het CDA. Tussen november 2019 en maart 2020 worden tal van bijeenkomsten georganiseerd. Op basis daarvan worden de ingebrachte ideeën en het rapport verder uitgewerkt tot een finale visie.

Voor meer informatie zie: https://www.cda.nl/wi

Lees hier het hele rapport: https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/CDA/Documenten/2019/Zijaanzij-online-singlepage.pdf

Terug naar overzicht