Afscheid oude gemeenteraad en installatie nieuwe gemeenteraad

Samen voor elkaar

Op dinsdag 27 maart namen de raadsleden Arie Vink en Ann Tuza afscheid. Eerder al hadden ze aangegeven geen nieuwe raadsperiode te ambiëren. Voor Mark Obbink en Taeke Boersma lag dat anders. Zij waren graag doorgegaan als raadslid. Helaas hebben we gisteren ook van hen afscheid moeten nemen. Fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans: ‘we zijn Ann, Arie, Mark en Taeke veel dank verschuldigd voor het werk dat zij gedaan hebben voor de inwoners van de gemeente Ede. Ik vind het jammer dat ze stoppen, maar gelukkig hebben ze aangegeven beschikbaar te zijn om de komende jaren binnen het CDA op een andere manier actief te zijn.’

Op donderdag 29 maart worden Jan Pieter van der Schans, Willemien Vreugdenhil, Cora van Wijngaarden, Jan Willem Nuis, Anne-Jan Telgen en Marian van Roekel geïnstalleerd als raadslid. Carola van Ruiswijk en Mark Obbink worden geïnstalleerd als fractievolger.

Terug naar overzicht