Nieuw bestuursakkoord

Samen voor elkaar

SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord


Samen werken voor de Toekomst

Samen thuis, Samen leven en Samen verderDat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat SGPChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar.

 

De vijf fracties vinden het belangrijk dat Ede vooruit blijft kijkenEde is al heel prettig om te wonen, werken en levenDat willen ze behouden en ook doorgeven aan volgende generaties.

 

Samen Thuis

De partijen willen dat Ede aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en verblijven, zodat iedereen zich thuis kan voelenIedere wethouder wordt ambassadeur van een dorp of wijkom zo de verbinding tussen inwoners en bestuur te versterken. Ede groeit tot 2040 met 11.000 tot 15.000 woningenNieuwe woningen moeten beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, zoals jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag. Dertig procent van de nieuwbouw moet sociale huurwoningen zijn. Waar mogelijk krijgen inwoners van de gemeente Ede voorsprong bij toewijzing van woningen. De coalitie zet in op veiligheien het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte

 

Samen Leven

De coalitiinvesteert in bestaanszekerheid, de sociale basis en een gezonde leefomgeving. Gezondheidskansen zijn niet voor iedereen gelijkDaarom ligt in de plannen de focus op preventie, het proberen te voorkomen van gezondheidsproblemen. Dit geldt voor zowel jong als oud.Bij de sociale taken (werk, inkomen, zorg en welzijn) geldt dat de gemeente daar is waar het gebeurt: bijvoorbeeld op scholen of de werkvloer om jongeren aan een baan te helpen. In de wijken en dorpen werken we samen met buurt- en wijkcentra en belangenverenigingen.

Ede blijft zich profileren als Foodgemeente en stimuleert daarmee de economie en werkgelegenheidHet Food Innovation District vormt samen met het World Food Center straks het hart van de kennisintensieve agro & food sector

Maar ook ontspanning is belangrijk voor gezondheid en verbinding. Sport, cultuur, evenementen en recreatie. Het zijn essentiële basisvoorzieningen die de gemeente ondersteunt en belangrijk vindt en ook wil laten meegroeien met de groei van Ede

 

Samen Verder

Veel impact heeft de uitdagende en complexe opgave om de balans van de natuur te herstellen. De coalitie onderschrijft de landelijke doelen en spant zich in om de stikstof uitstoot te verlagen, de waterkwaliteit te verbeterende CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te herstellenDaarbij is aandacht voor behoud en versterking van het unieke Edese landschap en de natuur. 

De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Het energiecluster A12-A30 moet minimaal 22 MW aan windenergie opwekken. Zonnepanelen zien de partijen het liefst op daken.

 

Betrouwbare Overheid

Ede verdient een bestuur dat lef heeft om de maatschappelijke opgaven op te pakken en werkt vanuit vertrouwen. De gemeente is een betrouwbare partner. Dit betekent bereikbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor elke Edenaar. 

 

Financiën 

Ede heeft forse ambities om de voorzienen groei de komende jaren in goede banen te leiden. Die kunnen maar deels uit dop dit moment beschikbare middelen gefinancierd wordenExtra financiering vanuit rijk en provincie is daarom een randvoorwaarde. Ede is daarover in gesprek met overheden.

 

Klik hier en lees het bestuursakkoord

Terug naar overzicht