CDA Ede: aandacht voor alcoholmisbruik

Samen voor elkaar

Zojuist heeft het CDA Ede in de raadszaal aandacht gevraagd voor een zorgelijke trend: een stijging in alcoholmisbruik onder kinderen.

Het alcoholmisbruik onder tieners van 15 en 16 jaar daalde tot 2015, gelukkig. Helaas zien we dat het percentage dat overmatig alcohol drinkt, de afgelopen jaren is gestegen van 18 naar 21 procent. Dat baart het CDA zorgen. Daarom aan het college van burgemeester en wethouders het verzoek om het huidige beleid goed in kaart te brengen en volgend jaar met een plan van aanpak naar de raad te komen. Het CDA heeft hiervoor een motie ingediend, mede namens de Christenunie, Burger Belangen en de VVD en aangenomen door de gemeenteraad.

Klik hier voor de motie alcoholgebruik onder kinderen en jongeren

Terug naar overzicht