CDA Ede: aanpakken die plant

Samen voor elkaar

Last van jacobskruiskruid? Meld het!
Het ziet er zo leuk uit, met z´n lieve, gele bloemetjes… maar schijn bedriegt. Het jacobskruiskruid, dat we ook in de Edese bermen en weilanden veelvuldig aantreffen, is een sluipmoordenaar én een woekeraar. CDA Ede heeft de gemeente gevraagd in actie te komen.

De toename van jacobskruiskruid heeft waarschijnlijk te maken met een toename van grootschalige aanleg van infrastructuur, bebouwing en het teruggeven van landbouwgrond aan natuur. Daardoor ontstaat zogeheten ´verstoorde grond´ waar de plant het goed op doet. Daarnaast is jacobskruiskruid veelvuldig ingezaaid in wegbermen.

Dodelijk
Koeien en paarden eten om het kruid heen als ze aan het grazen zijn. Maar als de planten mee gemaaid worden, komen zij in kuilvoer en hooi terecht. De dieren kunnen dan dus niet meer selecteren en krijgen de plant binnen. Een jacobskruiskruidvergiftiging vindt plaats via het spijsverteringssysteem. Dieren worden ziek en bij teveel inname, sterven ze.

Bezorgd
Wij kregen terecht vragen van bezorgde agrariërs of de gemeente wat aan deze plant in de bermen doet. De boeren houden hun weiland kruiskruidvrij, maar als de bermen vol staan, verstuift het kruid alsnog hun weilanden in. Gevaarlijk voor het vee!

Melden!
De gemeente heeft ons laten weten:
• Meld het altijd als dit kruid in de berm staat via: https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/melding-of-klacht-openbare-ruimte;
• het jacobskruiskruid is als aandachtspunt meegenomen in de maaibestekken voor de bermen;
• de bermen langs de A30 en de A12 zijn van Rijkswaterstaat. Daar kan de gemeente dus niets over zeggen.

Het Edese grondgebied is uitgestrekt, dus blijf melden, zodat de gemeente weet waar ze aan de slag moet om het jacobskruiskruid te verwijderen!


Tekst: Carola van Ruiswijk
Foto: Geurt Achterstraat
Fotobijschrift: Boeren proberen met man en macht hun wei ´kruiskruidvrij´ te houden…

Terug naar overzicht