CDA Ede: geen Kerkwegtunnel

Samen voor elkaar

U heeft er vast al over gehoord of gelezen: de veelbesproken, wel/niet aan te leggen tunnel tussen het Beatrixpark en Ede Zuid. De eerste inschattingen waren dat de overweg aan de kerkweg eind 2019 afgesloten zou worden en dat een autotunnel rond de zeven miljoen euro zou gaan kosten.

Onderzoek
Het CDA was aanvankelijk een van de voorstanders van de tunnel, maar wilde wel graag onderzocht hebben of de tunnel echt nodig is. Het onderzoek kwam er en concludeerde dat deze tunnel niet nodig is voor het autoverkeer. Wijkbewoners reageerden wisselend op de plannen; qua draagvlak was er geen eenduidig geluid.

Afweging
De tunnel is nooit begroot geweest, dus als we deze willen bekostigen, moet er op iets anders flink bespaard worden. Een nieuwe berekening laat zien dat een tunnel nu mogelijk 14 miljoen (!) gaat kosten. Extra verkeer dat verwacht wordt bij de aanleg van de tunnel maakt mensen niet enthousiaster voor dit plan. Alles afwegend komt het CDA tot de slotsom dat de aanleg van deze tunnel terecht niet opgenomen is in de begroting.

Terug naar overzicht