CDA Ede: minder alcoholmisbruik, meer ‘welkom’!

Samen voor elkaar

“Laten we ons best doen om alcoholmisbruik onder jonge tieners terug te dringen en om nieuwe inwoners te verwelkomen in onze gemeente.” Voor deze twee onderwerpen heeft CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans aandacht gevraagd in de tweede bespreking van de Edese programmabegroting.

Na een eerste raadsvergadering op 31 oktober is de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan met de vragen van de partijen over de opgestelde programmabegroting. Donderdagavond 14 november reageerde het college van B&W op de door partijen ingediende moties, werden er debatten gevoerd en over de moties gestemd.

Plan van aanpak
Het CDA heeft een aantal moties – opgesteld door andere partijen – mede ingediend. Twee moties heeft het CDA zelf geïnitieerd. In de woorden van Van der Schans: “Tot 2015 zagen we een dalende trend in het aantal jonge tieners (15 en 16 jaar) dat teveel drinkt. Helaas zien we nu dat het percentage dat overmatig alcohol drinkt de afgelopen jaren is gestegen van 18 naar 21 procent. We vragen het college om het huidige beleid goed in kaart te brengen en volgend jaar met een plan van aanpak naar de raad te komen. Deze motie dien ik mede in namens de Christen Unie, Burger Belangen en de VVD.”

Welkomstpakket
De tweede motie gaat over een welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Al eerder heeft het CDA hier aandacht voor gevraagd en werden de welkomstpakketten toegezegd door het college, maar daarna bleef het stil. Van der Schans: “De gemeente Ede heeft meer dan genoeg moois te bieden, zoals prachtige natuur, de landelijke omgeving, het Kröller-Müller, de herdenkingen en de verhalen rondom Airborne. Met een welkomstpakket kunnen nieuwe inwoners kennismaken met Ede, zodat zij zich hier snel thuisvoelen. Betrek lokale ondernemers en nieuwe inwoners bij de uitvoering van dit plan. Deze motie dien ik mede in namens de Christen Unie, Burger Belangen en Gemeente Belangen.”

Aangenomen!
Beide moties zijn met een flinke meerderheid aangenomen in de Edese gemeenteraad, vanzelfsprekend tot tevredenheid van de CDA-fractie.

Terug naar overzicht