CDA Ede: ‘Hebben wij nog loden leidingen?’

Samen voor elkaar

Vorige week berichtte de NOS over loden leidingen in onder andere scholen, sportzalen en locaties voor kinderopvang. Deze leidingen kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, in het bijzonder voor die van kinderen. CDA Ede heeft daarom raadsvragen gesteld over de leidingen in Edese gebouwen.

Via een internetlink van de NOS kun je per gemeente zien hoe de stand van zaken is rondom loden leidingen in (gemeentelijke) gebouwen, scholen en kinderopvanglocaties. Ook staat vermeld of op dit moment een onderzoek gaande is naar de aanwezigheid van loden leidingen. In Ede loopt geen onderzoek, verder is er niets bekend.

Vragen
Recent heeft de gemeente Rotterdam een onderzoek naar loden leidingen aangekondigd. Het CDA heeft het Edese college van burgemeester en wethouders de volgende vragen gesteld:
1. Weet het college of de gemeente Ede gebouwen in eigendom heeft waar loden leidingen nog in gebruik zijn?
2. Zo ja, op welke termijn worden maatregelen genomen?
3. Zo nee, op welke termijn gaat dit onderzocht worden?
4. Is er zicht op het gebruik van loden waterleidingen in de overige (school-) gebouwen die niet in eigendom van de gemeente zijn?

Schadelijk
Juist voor baby’s en jonge kinderen kan water uit loden leidingen schadelijk zijn. Dat komt doordat zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht en doordat de hersenen van jonge kinderen nog sterk in ontwikkeling zijn. Loden leidingen mochten tot 1960 gebruikt worden in de bouw.

Terug naar overzicht