CDA Ede: ‘Samen aan de slag met energie’

Samen voor elkaar

Donderdagavond 12 november werd er in de gemeenteraad van Ede gestemd over de mogelijke aanleg van zonnevelden, groter dan 2 ha. De stemming vond plaats na een intensief proces. Twee beoogde velden zijn nu een stapje verder.

CDA-woordvoerder Mark Obbink hield een korte, duidelijke stemverklaring: “Laten we eerlijk zijn, de tender ‘selectie grootschalige zonnevelden’ heeft niet tot succes geleid. De hoop was gevestigd op meer dan 40 ha. aan goede ideeën, maar het resultaat was slechts drie inzendingen die de toets van de vastgestelde wind- en zonneladder doorstonden. Samen beslaan deze drie velden 22,1 ha., waarvan 11,1 ha. gelegen is in een ‘nee, tenzij-gebied’.”

Appèl
Het ‘nee, tenzij-veld’ scoorde tot nu toe onvoldoende in de optiek van het CDA, de andere twee ingediende plannen – gelegen aan de Wolfsdijk in Ede en Blaakweg in Harskamp – mogen zoals voorgesteld verder uitgewerkt worden. Daarbij klonk wel een duidelijk appèl vanuit het CDA: “Laten we ons niet blindstaren op hectares zonneweides waarbij we anderen uitnodigen, maar als overheid meer gaan sturen. Met oog voor landschap, draagvlak en het behalen van onze doelen. Het CDA roept het college op om mét bewoners en gebiedspartijen uitvoering te gaan geven aan de energietransitie en andere omgevingsdoelen.”

Terug naar overzicht