CDA en VVD willen inzicht in taalniveau bijstandsgerechtigden

Samen voor elkaar

Cora van Wijngaarden, fractie CDA en Hester Veltman, fractie VVD hebben deze week raadsvragen gesteld en gevraagd of de 260 mensen die in september 2016 niet voldeden aan de Wet Taaleis, hier inmiddels wel aan voldoen en zo niet, wat de consequenties voor hen waren. Ook hebben we geïnformeerd naar het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Ede dat op dit moment niet voldoet aan de taaleis en hoeveel mensen inmiddels een korting op de uitkering hebben ontvangen.

Eerder publiceerde De Gelderlander dat in de vier grootste steden nog altijd duizenden werklozen een uitkering ontvangen, zonder dat zij voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist. Het spreken van de Nederlandse taal is erg belangrijk om uit de bijstand te komen en aan het werk te kunnen gaan.

Het CDA en de VVD verzoeken het college de volgende vragen te beantwoorden:
1. Hebben de 260 mensen die in september 2016 niet voldeden aan de taaleis, inmiddels hieraan wel voldaan? Zo niet, wat zijn de consequenties voor betrokken personen geweest?
2. Hoe groot is momenteel het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente dat niet voldoet aan de taaleis?
3. Hoe groot is het aantal bijstandsgerechtigden die inmiddels een korting op de uitkering hebben ontvangen?

Terug naar overzicht