CDA pleit voor een garantiestelling zodat een nieuwe sporthal voor handbal- en korfbalvereniging Reehorst kan worden gebouwd

Samen voor elkaar

Twee sportclubs, korfbalvereniging Reehorst en handbalvereniging Reehorst, hebben samen een mooi plan bedacht voor een nieuwe sporthal. Een mooi plan. Een initiatief vanuit de samenleving zoals we dat als CDA graag zien.

Er is door de clubs veel geld gespaard. Bijvoorbeeld door met vrijwilligers achter de bar te gaan staan, hebben de clubs een groot bedrag bij elkaar gebracht. Een sportieve wedstijd spelen en daarna nog even gezellig met elkaar aan de bar. Daarnaast brengen de clubs bij schoolkinderen de sporten onder de aandacht. Verenigingsleven met een maatschappelijke impact. Mooi.

Naast het gespaarde geld is er voor de nieuwe sporthal ook een extra financiering nodig. Samen met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zou de gemeente daarvoor garant moeten staan bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG).Helaas heeft het college de garantstelling afgewezen. Wat het CDA betreft zijn de argumenten van het college niet sterk. We zien geen reden om niet tot garantiestelling over te gaan. Twee mooie sportclubs willen sporten, samenwerken, ruimte geven aan het verenigingsleven. Wij verzoeken het college dan ook om het besluit tot afwijzing van de garantiestelling te heroverwegen. We zien graag dat het college een garantiestelling afgeeft zodat er snel met de bouw van de sporthal kan worden gestart.

Terug naar overzicht