CDA vraagt aandacht voor Verlengde Maanderweg

Samen voor elkaar

In de raadsvergadering van donderdag 8 maart heeft het CDA aandacht gevraagd voor de plannen voor de Verlengde Maanderweg. De laatste weken is er veel aandacht voor de plannen voor een fietsstraat, misschien zelfs als eenrichtingsweg voor de auto. Er is veel onduidelijkheid. Sommige bewoners geven aan betrokken te zijn, anderen zijn boos en geven aan dat ze niet goed zijn betrokken.

Het riool van de Verlengde Maanderweg is aan vervanging toe en tegelijkertijd wordt er nagedacht over een goede infrastructuur voor mensen op de fiets en in de auto. De Verlengde Maanderweg is een logische route in de doorontwikkeling van het hoofdfietsnetwerk. Ook voor de ontsluiting van  de wijk met de auto is deze weg van groot belang. Het is een belangrijke route voor mensen om van en naar het centrum te komen. Daarnaast is het een belangrijke ontsluitingsweg voor de Bloemenbuurt, de Vogelbuurt en het Beatrixpark.

Het CDA kiest voor een goede infrastructuur voor zowel auto als fiets. Raadslid Taeke Boersma: ‘de Verlengde Maanderweg moet voor de auto en de fiets in twee richtingen toegankelijk zijn en blijven. Het aantal auto’s dat nu over de weg heenrijdt moet dit ook in de toekomst zonder problemen kunnen blijven doen. Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat de doorstroming op de hoofdwegenstructuur goed is. Hierdoor daalt het aantal optrekkende en afremmende bewegingen, wat minder geluidsoverlast en minder uitstoot oplevert. Goed voor mens en milieu’.

Terug naar overzicht