Ede, een kleurrijke gemeente voor álle mensen!

Samen voor elkaar

Ede als regenbooggemeente, dat is toch niet nodig? Het maakt toch niet uit welke geaardheid iemand heeft? Vanzelfsprekend telt ieder mens mee! Voor de Edese CDA-fractie is precies dít de reden om het initiatiefvoorstel waarbij Ede regenbooggemeente wordt, mede in te dienen. Om eraan bij te dragen dat een initiatief als dit in de toekomst overbodig is.

De regenboog kennen we als Bijbels symbool, maar is ook uitgegroeid tot het symbool van de homogemeenschap, omdat alle verschillende kleuren de diversiteit van mensen symboliseren. In een regenbooggemeente zet het college van B&W zich in voor de sociale acceptatie en veiligheid van haar LHBTI*-inwoners.

Aandacht
De acceptatie en veiligheid van deze groep is nog niet optimaal. Op verschillende manieren kan op deze vlakken vooruitgang geboekt worden, zoals aandacht besteden aan eenzaamheid onder LHBTI-ouderen en -jongeren. Op scholen zijn al goede voorbeelden van aandacht voor seksuele diversiteit in bijvoorbeeld burgerschapslessen. Tegelijkertijd is dit een gevoelig onderwerp en met dit initiatief wil het CDA eraan bijdragen dat het vanuit de verschillende kanten belicht en besproken kan worden. Juist voor een partij als het CDA is het belangrijk dat ieder mens zich gezien en begrepen voelt. Daarom zijn we mede indiener van dit initiatief.

Thuis
Het CDA Ede schreef in haar verkiezingsprogramma 2018-2022: ‘Ede moet een LHBTI-vriendelijke gemeente zijn. De acceptatie van diversiteit wordt bespreekbaar gemaakt, ook waar dit nog niet gebeurt’. Dit initiatiefvoorstel brengt Ede hopelijk weer een stap verder op die weg, met als doel dat elke Edenaar – LHBTI of niet – zich thuis voelt in onze prachtige woonplaats.

 

*LHBTI betekent: lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I).

Terug naar overzicht