Edese biomassacentrales onder de loep

Samen voor elkaar

De energietransitie is nogal eens in het nieuws, met deze week in de lokale en regionale kranten: de Edese biomassacentrales. Is hun uitstoot conform de regels? Wat dragen de drie centrales bij aan de fijnstofuitstoot? En hoe zit het met de overlast voor omwonenden?

Het gebeurt niet vaak in de gemeenteraad, maar er werd een interpellatiedebat aangevraagd. Ruben van Druiten (Burgerbelangen) was de indiener en er bleek voldoende draagvlak. Bij deze debatvorm gaan raadsleden niet met elkaar het debat aan, maar bevragen zij de wethouder rechtstreeks op een actueel thema.

Pro-actief
Ook CDA-fractievoorzitter Van der Schans had een bijdrage. Hij benadrukte openheid over dit onderwerp: “College, zorg ervoor dat alle bij ons bekende metingen openbaar worden gemaakt, nu en in de toekomst. Pro-actief. En is het college het met het CDA eens dat er gezorgd moet worden voor meer en vooral periodieke metingen? Hoe wil het college dat gaan doen?”

Herkomst
Vanzelfsprekend is het belangrijk om goed in de gaten te blijven houden dat de biomassa uit Ede en de ons omliggende gemeenten komt. Vandaar Jan Pieters laatste vraag: “Is de gemeente Ede bereid om het Warmtebedrijf te vragen periodiek aan te geven wat er precies in de centrales is verstookt en wat de herkomst is van dit materiaal?” Ten slotte concludeerde de raad dat een informatieve bijeenkomst over de biomassacentrales heel wenselijk is. Als er meer feiten bekend zijn, krijgt dit debat ongetwijfeld een vervolg.

Terug naar overzicht