Geen aanwijzing Joodse onteigening door gemeente Ede

Samen voor elkaar

Welke rol speelden lokale gemeenten in de Tweede Wereldoorlog in het verhandelen van Joods eigendom, zoals huizen, bedrijven en grond? Vier op de vijf gemeenten in Nederland heeft (nog) geen idee. Daarom is een aantal gemeenten begonnen met het onderzoeken van hun eigen rol hierin. In die donkere periode in Nederland is namelijk veel Joods eigendom onteigend terwijl eigenaren weggevoerd werden.

Verkaufsbücher
Elke onteigening werd gedetailleerd geregistreerd in zogenoemde ‘Verkaufsbücher’. Deze data zijn door het KRO-NCRV datajournalistiek platform Pointer verzameld en inzichtelijk gemaakt middels een interactieve kaart. Op deze kaart staan ook objecten in de gemeente Ede.

Archieven
Namens het CDA heeft Jan Willem Nuis ambtelijk navraag gedaan bij het College van B&W. Uit speurwerk in de Edese archieven blijkt geen aanwijzing dat de gemeente Ede tijdens de oorlogsjaren betrokken is geweest bij de onteigening en doorverkoop van Joodse woningen. Daarom is het nu niet nodig om hiernaar in Ede verder onderzoek te doen.

Terug naar overzicht