Geen hondenpoep op onze stoep

Samen voor elkaar

Hondenpoep op straat, in het plantsoen, bij school of rondom een speelplek voor kinderen is een grote ergernis voor veel mensen. Wat het CDA betreft moet daar meer aan gebeuren. We pleiten voor extra prullenbakken voor hondenpoep zodat de eigenaren van honden de hondenpoep gemakkelijker kunnen weggooien. Deze containers moeten door de gemeente regelmatig worden geleegd.

Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over waar honden mogen worden uitgelaten en/of loslopen en waar niet. De mensen van toezicht moeten er beter op letten of de hondenpoep door de baasjes netjes wordt opgeruimd. Daarnaast willen we samen met de eigenaren van honden kijken welke maatregelen er nog meer moeten worden genomen zodat de overlast van hondenpoep minder wordt.

De kosten die te maken hebben met het welzijn van honden en ter bestrijding van de overlast die honden met zich meebrengen, bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van losloopvelden, betalen wij met de hondenbelasting.

Terug naar overzicht