Geen zwaar (knal)vuurwerk meer, de jaarwisseling moet weer een feest worden.

Samen voor elkaar

Het is letterlijk en figuurlijk een hot item: vuurwerk. Na opnieuw vervelende incidenten tijdens de jaarwisseling, ook in Ede, is de discussie of vuurwerk verboden moet worden, actueler dan ooit.

CDA Ede pleit voor een landelijk verbod op het afsteken van knalvuurwerk en zware vuurpijlen. Fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans: “De overlast, de vernielingen in de openbare ruimte en het geweld tegen hulpverleners zijn de spreekwoordelijke druppels die de emmer doen overlopen. Zo kan het niet meer. Het verbieden van knalvuurwerk is niet de totaaloplossing voor het ontstane probleem, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren. De jaarwisseling moet weer een feest worden.”

Gemeenschapszin
“Het is positief dat onze landelijke CDA-fractie het afgelopen najaar het initiatief nam voor een verbod op zware vuurpijlen (klasse F2) en zogenoemde single shots,” stelt Van der Schans. Siervuurwerk kan wat de lokale fractie betreft wel afgestoken worden tijdens de jaarwisseling: “Vuurwerk hoort bij Oud & Nieuw, maar dan wél op een goede manier. Bijvoorbeeld: afgestoken op een aantal centrale plaatsen, vanuit een maatschappelijk initiatief georganiseerd. Dat vergroot de veiligheid en versterkt de gemeenschapszin.”

Landelijk besluit
Een lokaal vuurwerkverbod ziet het CDA Ede niet zitten. Dan mag je in de ene gemeente wel vuurwerk afsteken en in de andere niet. Jan Pieter van der Schans: “Ik probeer me voor te stellen hoe dat eruitziet en hoe de politie bij zo’n systeem haar capaciteit gaat verdelen. In Veenendaal mag het dan bijvoorbeeld wel en in Ede niet. Het is wat ons betreft aan de landelijke politiek om snel een besluit te nemen en daarbij gelijk de handhaafbaarheid, capaciteit van de politie en het bestrijden van illegaal vuurwerk te betrekken.”

Terug naar overzicht