Gemeenteraad Ede stemt in met World Food Center (WFC)

Samen voor elkaar

Op donderdag nam de gemeenteraad een besluit over het WFC. De raad werd gevraagd om (1) kaders vast te stellen voor verdere uitwerking van de WFC Experience: de bezoekersreis door de WFC Experience, de ruimtelijke uitwerking, de businesscase en de organisatie van de uitwerkingsfase, (2) een budget van € 6 miljoen beschikbaar te stellen onder voorwaarde dat het Rijk € 5 miljoen en de provincie Gelderland €17 miljoen beschikbaar stellen voor de WFC Experience, (3) kennis te nemen van de voorbereidingen voor het oprichten van een Stichting WFC Experience, (4) de bereidheid uit te spreken tot het verstrekken van een lening ten behoeve van de (ver)bouw van
het vastgoed voor de WFC Experience (de Mauritskazerne, inclusief nieuwbouw).

Het CDA heeft net als een meerderheid (28 voor, 9 tegen) van de gemeenteraad ingestemd met deze volgende stap op weg naar het WFC. Het is een moeilijke stap. Er zijn grote risico’s en onzekerheden verbonden aan dit project. Het gaat daarbij om veel belastinggeld.

De afgelopen maanden hebben we als CDA geprobeerd de risico’s en onzekerheden zo duidelijk mogelijk te krijgen. We hebben daarop in samenwerking met anderen partijen in Ede en in de provincie aanpassingen afgedwongen. Zo komt er bijvoorbeeld een second opinion. Ook zetten we in op een externe exploitant die risico draagt. Dat zorgt ervoor dat er meer evenwicht komt tussen de bijdrage van de overheid en de bijdrage van het bedrijfsleven.

De komende jaren zullen er nog veel besluiten moeten worden genomen. We zijn er nog lang niet. Zo zal de komende maanden verder worden gesproken over de stichting die verantwoordelijk wordt voor het WFC. Ook zal er gesproken worden over een lening aan deze stichting en de verdeling van risico’s op korte en lange termijn. Daarnaast moet er een exploitant gevonden worden die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken in het WFC. Ook moet er nog nader invulling worden gegeven aan het terrein achter het WFC waar kantoren, bedrijfslocaties, een congres- en hotelfaciliteit en huizen moeten komen.

Ontwikkelingen als deze komen maar weinig voorbij. Het WFC biedt kansen voor werkgelegenheid, een goede invulling voor het gebied naast het station Ede-Wageningen en een mooie verbinding tussen onze agrarische sector en het wetenschappelijke onderzoek in Wageningen.

Heeft u vragen over het World Food Center en onze overwegingen om voor te stemmen? Neem gerust contact op via jan.pieter.van.der.schans@ede.nl

Terug naar overzicht