Nieuwe coalitie en installatie Bert Komdeur tot Statenlid

Samen voor elkaar

Direct na de verkiezingen voor Provinciale Staten is hard gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord met de titel “Samen voor Gelderland van morgen”. Ook dit keer doet het CDA (7 zetels) samen met de VVD, CU (SGP), GroenLinks en PvdA mee aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Peter Drenth is de CDA-gedeputeerde met o.a. Landbouw & natuur en Cultuur & erfgoed in de portefeuille.

Bert Komdeur (Ede) opnieuw geïnstalleerd
Door het vertrek van Peter Drenth uit de fractie is op 5 juni Bert Komdeur (CDA) voor een tweede periode geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland. Daarmee worden de inwoners van de regio Food Valley en in het bijzonder van de gemeente Ede verder versterkt vertegenwoordigd in Provinciale Staten. De woordvoering van Bert Komdeur is ongewijzigd gebleven en betreft:
Algemeen Bestuur (Sterk bestuur), Financiën, Interbestuurlijk toezicht, Gemeentefinanciën en verbonden partijen, Veiligheid en bestrijding ondermijning.

650 miljoen extra Investeren
De ambities zijn groot. Gelderland heeft het geld daarvoor en gaat de komende 4 jaar verder investeren. In CO2-reductie van 55% in 2030, in een krachtige Gelderse economie dat toekomstbestendig is en goed verbonden via wegen en OV, in een toekomstbestendige landbouwsector en in natuur, landschap en cultuurhistorie. En ‘last but not least’: in projecten gericht op versterken van leefbaarheid & gemeenschapszin en veiligheid. Als woordvoerder Financiën zal Bert Komdeur nauwgezet de uitvoering bewaken en ervoor zorgen dat het Gelderse (Nuon) geld ook daadwerkelijk geïnvesteerd gaat worden.

Vernieuwen
De provincie kan het niet alleen, en wil juist intensief samenwerken met zijn inwoners en met gemeenten en instellingen, bedrijven etc. als haar partners. Bert Komdeur: “Hier willen wij verder vernieuwen. Niet vanuit de provincie voorschrijven, maar aansluiten bij initiatieven vanuit de Gelderse samenleving en ervoor zorgen dat we die ook soepel en met veel minder regels en bureaucratie daadwerkelijk verder brengen. Inwoners mogen, ja sterker nog moeten de provincie uitdagen. Zij weten het beste wat op lokaal niveau nodig is”. Het is de ambitie van Bert Komdeur om de afgesproken bestuurlijke vernieuwing het komend jaar ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Peter Drenth gebiedsgedeputeerde Food Valley
Nieuw is ook het feit dat gedeputeerden niet alleen verantwoordelijk zijn voor bepaalde beleidstaken, maar ook voor een specifiek gebied. Voor Food Valley is Peter Drenth (CDA) de gebiedsgedeputeerde. Hij is specifiek verantwoordelijk voor een goede gebiedsagenda Food Valley met beleidsafspraken over bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, economie en leefbaarheid en bijbehorende investeringen. Bert Komdeur zal dit mede vanuit zijn betrokkenheid op Food Valley, Ede extra volgen. We houden u op de hoogte.

Terug naar overzicht