Jan Pieter van der Schans en Willemien Vreugdenhil lijstaanvoerders CDA Ede

Samen voor elkaar

Tijdens de algemene ledenvergadering van de CDA-afdeling Ede op 29 maart jl. zijn Jan Pieter van der Schans en Willemien Vreugdenhil door de leden gekozen tot lijstaanvoerders. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Jan Pieter van der Schans als nummer één en fractievoorzitter. En Willemien Vreugdenhil als nummer twee en kandidaat-wethouder.

Zowel het bestuur als de leden hebben er het volste vertrouwen in dat beiden als ‘stevig duo’ het boegbeeld zullen zijn van een levendige CDA-campagne. Ze hebben er de afgelopen jaren blijk van gegeven op een uitstekende manier de belangen van Ede te dienen. Ze hebben daarbij een goed evenwicht gevonden in de aandacht voor zowel Ede, de omliggende dorpen en het buitengebied. Bestuur en leden zien graag dat ze deze lijn de komende jaren vasthouden en versterken.

Voor meer informatie:
Voorzitter CDA-afdeling Ede: Willem de Vos / voorzitter@cda-ede.nl

Terug naar overzicht