Jeugdhulp op koers?

Samen voor elkaar

Op donderdagavond 23 mei besprak de Edese gemeenteraad een belangrijk rapport. Met als vraag: de jeugdzorg voor onze kinderen en tieners, hoe gaan we die van hoge kwaliteit én betaalbaar houden?
Raadslid Carola van Ruiswijk ging namens het CDA in op de volgende punten:

Nulde lijn
We willen graag problemen zoveel als mogelijk voorkomen bij kinderen en tieners. Vrijwilligers in het ‘gewone’ leven van onze jongeren – de ‘nulde lijn’ – krijgen een nog belangrijkere rol. Prima, maar laten we dan niet bezuinigen op voorzieningen die vrijwilligers, pleegouders, mantelzorgers, enz. ondersteunen. De komende tijd zal er in de gemeenteraad gesproken worden over besparingen binnen de zorg. We zullen bij de beoordeling van die plannen goed kijken naar vrijwilligers en mantelzorgers.

Doorverwijzen
De afgelopen maanden is er veel gesproken over het doorverwijzen binnen de jeugdzorg. Laten we ons niet blindstaren op wíe een kind doorverwijst naar professionele hulp, maar onderzoeken of dat doorverwijzen goed, eerlijk en effectief gebeurt. Krijgt een kind/tiener de optimale zorg? Daar gaat het om!

Inzichtelijk
Het is de taak van het college om cijfers, budgetten en resultaten inzichtelijk te maken. Aan de hand daarvan kan de gemeenteraad goed beoordelen of we de zorg op een goede manier hebben ingericht in de gemeente Ede. We roepen de raad op om positief, kritisch en actief het college te volgen in haar jeugdzorgbeleid.
Want onze kinderen en jongeren hebben niet alleen onze zorg nodig, ze zijn dat ook meer dan waard!
Terug naar overzicht