Lachgas is géén lachertje

Samen voor elkaar

Elke gemeente, dus ook Ede, heeft plaatselijke verordeningen: regels die in die gemeente gelden op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Bij het aanpassen van de Edese verordeningen is er voor het eerst een regel opgenomen over het gebruik lachgas.

Met de aanpassing door de gemeenteraad op 10 september kan de gemeente nu op alle plekken waar het recreatief gebruik van lachgas overlast geeft, optreden. Ook kan de gemeente gebieden aanwijzen waar recreatief gebruik van lachgas sowieso niet mag. Dat is een goede zaak, vindt het CDA Ede. Fractievoorzitter Anne-Jan Telgen: ‘Lachgas lijkt wellicht onschuldig, maar de gevaren voor de verkeersveiligheid en eigen gezondheid bij veelvuldig gebruik mogen we niet onderschatten.’

Ongelukken en troep
De cijfers spreken voor zich: ‘De afgelopen tijd zijn er in Nederland meerdere verkeersongevallen onder invloed van lachgas geweest en ziekenhuizen zien het aantal patiënten toenemen. Ook zien we afval van lachgaspatronen op straten, pleinen en zelfs in speeltuinen. Met deze aanpassing van de APV is dat niet in een keer afgelopen, maar kan de gemeente wel optreden, met als doel troep op straat en gezondheidsschade voorkomen.’

Terug naar overzicht