Landbouwvisie en trots!

Samen voor elkaar

De Edese landbouwvisie is een feit! Op 14 november werd de visie met algemene stemmen aangenomen. CDA Ede is blij met deze visie, want er is nu een lokale meetlat waarlangs we plannen en ambities voor de agrarische sector kunnen leggen. Ook de motie Trots op de boeren haalde het.

De motie Trots op de boer werd aangenomen met een minimale meerderheid. Dat betekent in de Edese raad: 20 stemmen voor, 19 tegen. De tegenstemmende partijen gaven onder andere aan dat ze geen doelgroepen willen uitsluiten. Dat is ook zeker niet de gedachte achter deze motie. Maar als agrariƫr moet je de laatste jaren zowel stalen zenuwen als een giga doorzettingsvermogen hebben om overeind te blijven.

Terecht
Boeren demonstreren niet zomaar. De stikstofdiscussie is het zoveelste dat op hun bordje komt en boeren bedreigt in hun bedrijfsvoering. Dat de maat vol is, en bij sommigen overloopt, is te verklaren. Een schouderklopje is nodig en meer dan terecht. Dit is waarom het CDA met de SGP deze motie heeft ingediend.

Perspectief
Maar… met alleen trots en schouderklopjes komen we er niet. We sporen daarom het Rijk en de provincie aan om snel met werkbare oplossingen te komen die perspectief bieden. Wij staan achter onze Edese boeren, zeker in deze turbulente en onzekere tijden. Het CDA Ede is overtuigd van een gezonde toekomst voor onze agrarische sector! De landbouwvisie kan ons helpen om die toekomst vorm te geven.

Terug naar overzicht