Parkeerdruk omlaag bij de Singels

Samen voor elkaar

Bewoners van de Dubceksingel, Monnetsingel en Gasperisingel weten er alles van: parkeren in hun buurt is al jaren – netjes gezegd – een uitdaging. Na overleg lijkt nu een oplossing in zicht!

Advies
Een werkgroep met bewoners van de drie genoemde straten heeft samen met vertegenwoordigers van het ziekenhuis, de bioscoop en de Stadspoort een advies voor het college opgesteld. Samengevat:

  • Meer parkeerplaatsen
  • Instellen van parkeren voor vergunninghouders

Waterbed
Voor het CDA zijn dit reële ideeën waarmee de parkeerproblematiek kan worden aangepakt. Prachtig dat deze oplossingen uit de werkgroep zelf naar voren zijn gekomen en dat het college de voorgestelde maatregelen wil overnemen. Belangrijk vinden de CDA-raadsleden wel dat er geen ‘waterbedeffect’ ontstaat, dus dat het huidige parkeerprobleem opschuift naar omliggende straten.

Tweede vergunning
Een ander belangrijk punt is het betalen van de vergunningen. De bewoners krijgen de eerste vergunning en een bezoekerspas gratis. Voor de tweede vergunning per huishouden moet een gereduceerd tarief van € 1,65 per maand betaald worden, wat in totaal 4000 euro oplevert. Het CDA heeft de wethouder gevraagd of er nog wat over blijft van die € 4000,- na de kosten van het incasseren hiervan. Als dat minimaal is, kan de tweede vergunning beter kosteloos worden afgegeven.

Terug naar overzicht