Presentatie Concept Bestuursakkoord 2018 – 2022

Samen voor elkaar

Op donderdag 17 mei is de formatie van het nieuw te vormen college in Ede afgerond. ’s Middags is naast het Raadhuis het Concept Bestuursakkoord 2018-2022 gepresenteerd.

Tijdens de raadsvergadering die in de avond plaatsvond nam de gemeenteraad afscheid van het oude college. Aansluitend werden Leon Meijer (CU), Willemien Vreugdenhil (CDA), Peter de Pater (GB), Hester Veltman (VVD) en Lex Hoefsloot (GL) geïnstalleerd als wethouder.

Op donderdag 7 juni wordt er gedebatteerd over het concept akkoord. Daarna zal het akkoord worden vastgesteld door het college van B&W.

U kunt het Concept Bestuursakkoord 2018-2022 vinden via https://www.ede.nl/gemeente/bestuur-en-politiek/college-van-burgemeester-en-wethouders/bestuursakkoord-2018-2022/

Terug naar overzicht