Raadsbrede steun voor CDA motie aanpak bestrijding eenzaamheid

Samen voor elkaar

Binnen de gemeente Ede is op dit moment geen specifiek beleid gericht op de eenzaamheidsproblematiek. De gemeenteraad van Ede heeft op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling 2018-2021 ingestemd met de aanpak bestrijding Eenzaamheid.
In de motie verzoekt de gehele raad het college om te voorzien in een integrale en structurele wijkgerichte aanpak waarbij geleerd kan worden van bestaande initiatieven in en buiten de gemeente Ede.

In deze aanpak moet duidelijk worden hoe inwoners en samenwerkende partijen en welzijnsorganisaties van Ede een bijdrage kunnen leveren aan de substantiƫle afname van het gevoel van eenzaamheid. Eenzaamheid raakt het sociale isolement van kwetsbare mensen en ouderen en vergroot de kwetsbaarheid van een doelgroep die juist langer zelfstandig zal wonen. Gemiddeld 15% van de Edenaren voelt zich soms of vaak eenzaam. Voor een aantal wijken, waaronder Ede-Centrum en Veldhuizen A ligt dit percentage hoger dan 20%.

Reden voor het CDA om samen met de SGP en de andere fracties hier nu werk van te maken!

Mark Obbink,
Raadslid

Terug naar overzicht