Ruimte en perspectief voor de Edese boeren!

Samen voor elkaar

De landbouw staat momenteel volop in de belangstelling. Niet alleen landelijk, ook lokaal! Donderdagavond 10 oktober werd in de Edese gemeenteraad de Landbouwvisie Ede besproken. Raadslid Marian van Roekel hield namens het CDA-Ede een mooi betoog over dit belangrijke visiestuk.

Marian was op 1 oktober aanwezig bij het boerenprotest op het Malieveld en trof daar ook Edese (jonge) boeren: “Dat betekent dat er ook in onze gemeente de nodige zorgen zijn over de toekomst van onze landbouw. Des te belangrijker dat we nu een Edese landbouwvisie in handen hebben, die aangeeft dat er een toekomst is en moet blijven voor onze boeren.”

Winst
De visie bevat bouwstenen voor die toekomstige Edese landbouw. Marian: “Positief dat de visie spreekt over de al aanwezige kennis en kunde bij boeren. Het is belangrijk om die te (h)erkennen en te gebruiken. Als praktijk en beleid elkaar versterken, is dat winst voor zowel de natuur als de boer.”

Diversiteit
De visie stelt duidelijk: de gemeente Ede zorgt ervoor dat er ruimte blijft voor diverse soorten agrarische bedrijven in Ede, met waar en wanneer mogelijk als insteek natuurinclusieve landbouw. “Volgens het CDA-Ede komt deze landbouwvisie op een goed moment,” stelt Marian. “We hopen dat deze snel concreet wordt gemaakt, zodat de Edese boeren ermee aan de slag kunnen.”

Klik hier om de landbouwvisie in te zien.

Terug naar overzicht