Vanuit onze solidariteit: voor de ‘coalition of the willing’

Samen voor elkaar

We kennen de vreselijke beelden uit kamp Moria op Lesbos: kinderen die op straat slapen na de branden daar. Landelijk is een initiatief gestart om aan de staatssecretaris kenbaar te maken waar eventueel alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland opgevangen kunnen worden.

Donderdag 17 september sprak de gemeenteraad over het aansluiten van de gemeente Ede bij deze zogeheten ‘coalition of the willing’. De motie kreeg een meerderheid en werd aangenomen. Dat betekent dat de gemeente Ede zich bereid verklaart om een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Verantwoordelijkheid
Het CDA-Ede heeft deze motie ondersteund. We hebben daarbij deze stemverklaring uitgesproken: “Vanuit onze kernwaarde solidariteit ziet het CDA een belangrijke verantwoordelijkheid voor het opvangen van vluchtelingen uit onveilige landen, zeker kinderen. Aangezien de opvang van vluchtelingen in eerste instantie een rijksaangelegenheid is, is onze boodschap richting Den Haag dat Ede wat ons betreft openstaat voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.”

Boodschap
Met dit aangenomen voorstel ligt nog niets vast. Mocht er een beroep op ons gedaan worden, gaan we het met Rijk om tafel. Hoe onze bijdrage aan opvang er precies uit ziet, wordt dan pas besproken en ingevuld. Met deze motie is wel de boodschap afgegeven: in Ede denken we graag mee over een oplossing voor de troosteloze situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Een boodschap die naadloos aansluit op onze kernwaarde ‘solidariteit’.

Terug naar overzicht