Verkeerstelling spoorwegovergang Kerkweg

Samen voor elkaar

Afgelopen vrijdag heeft het CDA bij de spoorwegovergang Kerkweg het aantal verkeersbewegingen geteld. Zowel auto’s als fietsers passeerden in groten getale het spoor. Het is duidelijk dat de fietsers nog weinig gebruikmaken van de nieuwe fietstunnel. Ook is duidelijk dat hier meer auto’s langs rijden dan fietsers en een extra autotunnel noodzakelijk lijkt.

Het CDA erkent het belang van een goede wijk-wijkverbinding, niet alleen voor de fiets, maar ook voor de auto. Een goede verbinding tussen Ede-Zuid en Ede-West is erg belangrijk voor de leefbaarheid van de mensen die er wonen. De lokale politiek heeft afgesproken nut en noodzaak van een extra autotunnel ter vervanging van de spoorwegovergang Kerkweg te onderzoeken. Het CDA vindt dat dit onderzoek snel moet worden gestart. Daarbij is het belangrijk niet alleen te kijken naar het aantal motorvoertuigen dat nu gebruikmaakt van de spoorwegovergang Kerkweg, maar ook naar de leefbaarheid van de inwoners.

 

Terug naar overzicht