Verkeersveiligheid, overal in Ede!

Samen voor elkaar

Betrokken raken bij een verkeersongeval, als dader of als slachtoffer, je moet er niet aan denken. De laatste jaren neemt echter het aantal verkeersongevallen in onze gemeente toe. De Edese CDA-fractie maakt zich hier zorgen over en heeft raadsvragen gesteld.

Ede beslaat een groot gebied. Het is bekend dat er soms ongelukken gebeuren op de hoofdwegen zoals de N224 en op de smallere, minder goed verlichte wegen in het buitengebied. Maar niet alleen daar; ongevallen vinden óók regelmatig plaats in onze wijken, buurten en dorpskernen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat meerdere Edese wijken en buurten slecht tot zeer slecht scoren qua verkeersveiligheid. Specifiek het Beatrixpark in Ede scoort zeer slecht qua verkeer en wordt zelfs genoemd als risicovolle wijk.

Knelpunten
De fractie van het CDA krijgt regelmatig signalen vanuit het Beatrixpark en andere wijken, en vindt het belangrijk om beter zicht te krijgen op de verkeersproblematiek. Daarom hebben de CDA-portefeuillehouders raadsvragen opgesteld voor het college van B&W. Zij willen graag weten waar de knelpunten zijn, of het onderzoek van RTL aansluit bij de cijfers van het college en wat het college op korte en lange termijn gaat doen. Het CDA ziet deze informatie met belangstelling tegemoet; verkeersveiligheid in onze héle gemeente is immers in ons aller belang!

Terug naar overzicht