Dienstbare overheid

Samen voor elkaar

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de
samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te
maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen
zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden. Ze moet rechtvaardig zijn. En de
overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en
ondernemers moeten actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie krijgen.
Waar nodig investeren wij in onze organisatie, zodat zij met voldoende capaciteit en kwaliteit de
noodzakelijke opgaves aan kan pakken. Denk aan de verduurzaming van de leefomgeving en de
versnelling van de woningbouw

Terug naar overzicht