De Voedselbank: belangrijk werk!

Samen voor elkaar

Als CDA dragen we de voedselbank een warm hart toe! Het werk dat de voedselbank verzet, is ontzettend belangrijk, zelfs noodzakelijk. Op donderdag 18 juli stond de Edese voedselbank op de agenda van de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomervakantie.

Brandbrief
Eerder dit jaar stuurde de Edese voedselbank een brandbrief over haar financiële situatie. De inkomsten liepen de afgelopen maanden terug en de huisvestingskosten zijn fors. Samen met de PvdA, ChristenUnie en GroenLinks stelden we het college vragen over deze nijpende situatie. De gemeente moet de voedselbank te hulp komen, was ons gezamenlijke standpunt.

Verhuizen
Het college is vervolgens in gesprek gegaan met de voedselbank over een andere, betere en goedkopere locatie. Ook onderwerp van gesprek: een bijdrage vanuit de gemeente Ede aan de verhuiskosten én een structurele bijdrage. Op dit moment wordt één locatie verder onderzocht, namelijk het gebouw van Restore. De voedselbank werkt op haar beurt aan een plan om met ondernemers haar sponsornetwerk te verbeteren.

Toezeggingen
In haar laatste memo over de voedselbank zegde het college drie dingen toe:

  1. een financiële bijdrage aan de verhuiskosten;
  2. financiële steun wanneer de voedselbank in de komende maanden geld tekort komt;
  3. een structurele financiële bijdrage. De hoogte van dit bedrag zal in het najaar duidelijk worden, wanneer meer bekend is over de verhuizing en de financiële gevolgen daarvan.

Duurzame toekomst
Verschillende partijen dienden tijdens de vergadering van 18 juli een amendement in om structureel geld vrij te maken. Wat het CDA betreft is dit amendement overbodig. Het college heeft tenslotte de steun toegezegd die nodig is om de toekomst van de voedselbank te waarborgen. Natuurlijk blijven we dit met aandacht volgen.

Terug naar overzicht