Vuurwerk, maar wel veilig!

Samen voor elkaar

Samen met je kinderen licht consumentenvuurwerk afsteken of een goed verzorgde vuurwerkshow: vuurwerk hoort echt bij Oud & en Nieuw! Een mooie traditie waar we zuinig op mogen zijn.

Schaduwkant
Vuurwerk is leuk, maar we hebben allemaal gezien dat vuurwerk ook schaduwkanten kent. Zware ongelukken, troep en op sommige plekken overlast in de wijk: zaken die ook in Ede voorvallen. We hebben afgelopen jaarwisseling gezien dat door het verbieden van zwaar consumentenvuurwerk, de overlast in Ede aanzienlijk teruggedrongen werd. Het was relatief rustig op straat, het aantal ongelukken bleef beperkt en de overlast was handhaafbaar.

Verbod
Een landelijk verbod op zwaar consumentenvuurwerk kan het CDA Ede begrijpen en ondersteunen. Tijden veranderen. Niet alles met een beperkt risico moet de gemeente maar meteen verbieden, maar voor het zware vuurwerk vinden we dat je daar genuanceerd naar kunt kijken. De lijn die is ingezet tijdens Oud & Nieuw 2020/2021 liet zien dat een verbod op zwaar vuurwerk positieve effecten heeft.

Landelijk
Het CDA vindt het belangrijk dat het verbod op zwaar vuurwerk landelijk wordt geregeld. Het lokaal verbieden van zwaar vuurwerk is vooral symbolisch, omdat er dan een waterbedeffect kan ontstaan: je koopt het zware vuurwerk in gemeente A en steekt het af in gemeente B. Tegelijkertijd vinden we ook dat licht consumentenvuurwerk (klasse 1) onderdeel is van een mooi, veilig Oud & Nieuwfeest. De aangenomen motie roept de landelijke overheid op om op landelijk niveau het zware consumentenvuurwerk te verbieden, en tegelijk ruimte te bieden aan gemeenten om passend, lokaal beleid te ontwikkelen, zodat georganiseerde activiteiten doorgang kunnen vinden.

Terug naar overzicht