World Food Center mag door

Samen voor elkaar

Het World Food Center is een groot, kostbaar plan waarover de gemeenteraad van Ede zich stap voor stap buigt. De CDA-fractie is van meet af aan kritisch geweest op dit plan, omdat het om veel (gemeenschaps)geld gaat. Tegelijk kan het, als het slaagt, van grote waarde voor de gemeente Ede worden.

Wat is dat WFC nu precies? Je kunt het zien als een combinatie van een bedrijventerrein gericht op voedselinnovatie (Food Innovation District) met een educatief-culturele attractie (Experience). In de Experience kunnen mensen op een laagdrempelige, entertainment-achtige wijze meer leren over gezonde voeding en de totstandkoming daarvan. Het WFC komt tot stand in een samenwerking tussen de gemeente Ede, de Regio FoodValley, de provincie Gelderland en het Rijk. Het WFC is complex; elk besluit dat je neemt, heeft gevolgen, al weet je vaak nog niet precies welke dat zijn.

Onderbouwd besluit
Het CDA Ede is vanaf het begin positief-kritisch geweest op dit project, dat omgeven wordt door allerlei meningen, standpunten, columns en invalshoeken. Om een zo goed mogelijk onderbouwd besluit te kunnen nemen, hebben wij ervoor gekozen om ons oordeel te baseren op berekeningen en inzichten waarvan de onderliggende aannames meervoudig getoetst zijn in business cases, second opinions en door experts uit die wereld. Inmiddels hebben we voldoende informatie gekregen – zowel openbaar als vertrouwelijk – om tot een verantwoord besluit te komen.

Genoeg
Het CDA heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de financiële risico’s van het WFC en de daarvoor ontwikkelde beheersmaatregelen. De risico’s zijn onderkend, in kaart gebracht en zover mogelijk afgedekt. Daarom kunnen wij voor stemmen. Met dit pakket moet het echter ook gaan gebeuren. Voor het CDA dus geen uitbreiding of extra geld; nu zijn anderen aan zet.

Jan Willem Nuis
Raadslid CDA Ede

Terug naar overzicht