Zonnepark Nergena

Samen voor elkaar

Op donderdag 3 november heeft de gemeenteraad van Ede nogmaals een stemming gehad over het zonnepark Nergena, vlakbij Bennekom. Het gaat over een park van 8,3 ha aan zonnepanelen, omgeven door hagen en doorkruist door een klompenpad, midden in het binnenveld. Hierin heeft het CDA met het hart en met de portemonnee 2 verschillende afwegingen gemaakt.
Met  het hart en al ons gevoel is het CDA tegenstander van grote zonnevelden op landbouwgrond. 
 
Juridisch
De rechter heeft aangegeven dat de gemeenteraad onvoldoende onderbouwing heeft geleverd waarom het zonnepark Nergena in 2020 geen vergunning heeft gekregen. De gemeenteraad heeft eerder al de wind en zonnewijzer vastgesteld, daar moet aan getoetst worden. Nu lijkt het erop dat met het aannemen van de wind en zonnewijzer de gemeenteraad achteraf gezien weinig inhoudelijke en juridisch argumenten had om zonnepark Nergena te weigeren.
 
De juridisch adviseurs van de gemeente hebben aangegeven dat er een risico is dat de aanvrager een claim gaat indienen als de gemeenteraad niet akkoord gaat. De hoogte van deze claim is op dit moment lastig te bepalen maar de verwachting is dat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Hiermee zou de gemeente minder andere plannen kunnen uitvoeren dan nu het geval is.
 
Portemonnee
Als rentmeesters moeten we zorgvuldig met de middelen van de gemeente Ede omgaan. Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. Als er geen toestemming wordt gegeven voor de aanleg van het zonnepark Nergena kan de gemeente voor een flink financieel nadeel komen te staan.
 
Raad van state
Het eerste besluit van de rechter wordt momenteel getoetst bij de Raad van State. Het CDA hoopt van harte dat de Raad van State een andere eindconclusie gaat geven dan de eerste rechter. Hiermee zou de weigering van de gemeenteraad in 2020 dus worden geaccepteerd en komt het zonnepark er niet.
 
Stemming  
Het CDA heeft bij deze stemming verdeeld gestemd. Elk fractielid heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt. Daarbij is het voor elk lid de afweging geweest om met het hart of met de portemonnee te gaan stemmen en wat daarin zwaarder weegt. 2 leden hebben daarin met het hart gestemd, en 2 leden met de portemonnee.


Terug naar overzicht